Klinična raziskava o vplivu Tobiar-ja na sindrom karpalnega kanala je potekala v obdobju februar 2019 – junij 2019, v laboratorijih Inštituta za fiziologijo, Medicinske fakulteta Univerze v Ljubljani. V klinični raziskavi je sodelovalo 12 pacientov, kjer so se izvajale meritve mikrocirkulatornih parametrov (laser doplerski pretok krvi v mikrocirkulaciji, temperatura kože, oksigenacija tkiva, arterijski tlak, hitrost potovanja živčnega impulza po motoričnem živcu). Poleg meritev mikrocirkularnih parametrov so bile metode klinične raziskave tudi fizioterapevtska obravnava pacientov ter anketiranje pacientov. S ciljem, izvesti celostno obravnavo pacienta. 

Opravljenih je bilo več študij, ki dokazujejo, da delo vezano na dolgotrajno uporabo računalniške miške pri delavcih v nekaj letih povzroča opazne in moteče težave v zapestju, ki vplivajo na učinkovitost in natančnost dela, delavci se spopadajo z bolečino in zaradi tega delo doživljajo kot stresno. Uporaba vibracij z napravo Tobiar je pri delavcih s težavami dobro sprejeta. Klinična raziskava je pokazala fiziološko učinkovitost redne enomesečne uporabe Tobiarja, saj pri redni uporabi pride do boljše oksigenacije prstov na delovni in tudi na kontralateralni roki ter na krajši čas prevajanja živčnega impulza po motorični veji n.medianusa. Prav tako je klinična raziskava pokazala, da se obseg giba v zapestju pri redni uporabi Tobiar-ja izboljša, bolečine pa se zmanjšajo, delo se izkaže za bolj učinjkovito in manj stresno.

Rezultati projekta vsekakor izkazujejo družbeno korist, saj je bilo z meritvami in anketami v okviru projekta dokazano, da lokalne vibracije roke z uporabo Tobiarja pomembno izboljšajo težave delavcev, ki pri svojem delu redno uporabljajo računalniško miško. Ker so težave zaradi sindroma karpalnega kanala eden od vodilnih vzrokov za bolniški stalež pri pisarniških delavcih, redna uporaba tega pripomočka v teh delovnih okoljih  lahko bistveno zmanjša bolniške odsotnosti pisarniških delavcev, naprava pa se lahko uporablja tudi v preventivne namene in s tem prihrani sredstva za zdravljenje tovrstnih patologij. Vse to ima širši družbeni pomen v smislu manjšanja težav zaradi prisilne drže roke in zmanjševanja pojavnosti s tem povezanih bolezni (simptom karpalnega kanala) v širši populaciji. To po eni strani zmanjšuje stroške za zdravljenje ogroženih ljudi, izboljšuje kvaliteto življenja in izboljšuje delovno učinkovitost, ki je v sedanjem času zaradi velikih zahtev delodajalcev do delavcev nujna.

Čas izvajanja raziskave: februar 2019 – junij 2019

metode klinične raziskave: meritve mikrocirkularnih parametrov, fizioterapevtska obravnava, anketiranje

problem sindroma karpalnega kanala: v nekaj letih dela z računalniško miško se razvije bolečina v zapestju, kar vpliva na učinkovitost in natančnost dela, delo predstavlja stres.

Rezultati klinične raziskave pri uporabi Tobiar-ja: boljša oksigenacija prstov na obeh rokah, krajši čas prevajanja živčnega impulza po motorični veji n. medianusa, izboljša se obseg giba roke v zapestju, bolečine se zmanjšajo, delo predstavlja manj stresa. 

Več informacij na: https://bit.ly/3hGPl9O